MINIHUS OG HYTTER

Levert, montert og innredet, klar til bruk.

Living in a box AS har lang erfaring innen salg, service og prosjektledelse.  Vår samlede kompetanse og miljøvennlige, prisvinnende produkter gir deg som kunde en trygghet gjennom hele leveransen. 

Vi kan bidra med prosjektering, valg av utstyr, farger og løsninger til interiør og eksteriør. Vi kan også tilrettelegge ett 3D utsnitt av prosjektet, slik at vi sammen kan planlegge prosjektet visuelt i terrenget.

Vi kan også bistå med søknad til kommunen, forberedelser og grunnarbeider.  

Vi benytter innovativ digital prosjektmetodikk og jobber med 3D/VR/AR.  Ved hjelp av Virtual Reality og 3D-verktøy kan man se hvordan prosjektet tar form, allerede før det er påbegynt. (eksempel på 3D modell)

Living in a box fokuserer på å bidra til FN's 17 bærekraftsmål. Vi har spesiell fokus på mål 11, 12 og 13 som er mest relevant for vår bransje og våre produkter.  Flere av våre modulbygg benytter opp til 70% resirkulert materiale under produksjon. Vi bidrar til grønt skifte !

KONTAKTPERSONER

Jan Erik Gaarder

+47 40 46 98 00

jan.erik@livinginabox.no

Stian Schultz

+47 40 60 64 24

stian@livinginabox.no

Ernst M. Carlsen

+47 95 22 83 22

emc@livinginabox.no

Rein Sindre Torvik

+47 90 23 32 62

rein@livinginabox.no

Magnhild Åsmundhavn

+47 91 92 31 35

magnhild@livinginabox.no

Helge Otto Mathisen

+47 99 22 33 30

helge.otto.mathisen@gmail.com

Krzysztof Baka

+48 578 360 890

kb@livinginabox.no

Haakon Gjellestad

+47 91 92 08 75

haakon@livinginabox.no

Knut Haugen

+47 95 94 60 00

knut@livinginabox.no

PRODUSENTER

KONTAKTSKJEMA

Translate - Language »